Een verantwoorde vakantie bestemming in Portugal

Duurzaamheid in brede zin des woords

Wij, Maurice Couwenberg & Sandra van Kessel, zorgen al 15 jaar voor gastvrijheid en genieten op vakantie in midden Portugal.

We hebben altijd al veel aandacht gegeven aan duurzaamheid. We dachten hierbij vooral aan aspecten voor het “klimaat en klimaat verandering“.

Sinds 2020 zitten we in een begeleidingstrajekt met Biosphere Portugal – sustainable lifestyle, voor duurzaam toerisme. Dit trajekt wordt gestimuleerd door het Turismo Portugal.

In dit trajekt ontdekten we dat duurzaamheid veel meer inhoud, metname ook op het gebied van “Cultuur en Maatschappij” en “(lokale) economie en governance”.

Een van de onderwerpen hierin is “waar wij voor staan“. Dit is vastgelegd in ons manifest verantwoordelijk ondernemen.

De van orgine Nederlandse eigenaren van Quinta das Cantigas - Sandra van Kessel en Maurice Couwenberg
De van orgine Nederlandse eigenaren van Quinta das Cantigas – Sandra van Kessel en Maurice Couwenberg

Manifest verantwoordelijk ondernemen

Wij, Maurice Couwenberg & Sandra van Kessel, de eigenaren van de firma Couwenberg & Van Kessel LDA, met diverse vakantie lokaties in midden Portugal en de merken Beach.YourHoliday.PT, Glamp.Yourholiday.PT, Book.Yourholiday.PT en YourHoliday.Pt – Casa Cantiga / Quinta das Cantigas, zien erop toe dat de volgende onderwerpen in de onderneming op verantwoorde wijze worden behandeld.

April 2022

Doel:
De onderneming is zich bewust van de risico’s van haar activiteit en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen

 • Wij garanderen de veiligheid van werknemers en klanten door middel van risicopreventiemaatregelen en noodprotocollen, en wij worden gecontroleerd door een onafhankelijk bedrijf op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid op het werk.

Doel:
Stimuleren van ondernemerschap en plaatselijke ontwikkeling in Alcobaça en omstreken door gebruik te maken van plaatselijke producten en diensten

 • Wij steunen plaatselijke kleine bedrijven door, waar mogelijk, producten of diensten te kopen die in de regio zijn geproduceerd, in plaats van grote merken of grote commerciële bedrijven. We maken onze gasten bewust en moedigen hen aan om bij lokale bedrijven te kopen.

Doel:
Wij nemen op verantwoorde wijze deel aan het duurzaam beheer van hulpbronnen.

 • Wij zorgen voor een intelligent en efficiënt beheer en gebruik van water- en energiebronnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die minder impact hebben op het milieu en die recyclebaar of herbruikbaar zijn.
 • We vermijden overmatig waterverbruik.
 • Kiezen, waar mogelijk, voor vervoer met een lage of nulemissie.
 • Wij dagen onze gasten uit om hun koolstof voetafdruk te berekenen en maatregelen te nemen om deze te compenseren.

Doel:
Wij bieden diensten aan die de duurzaamheid van het bedrijf bevorderen door middel van technologische innovatie.

 • Wij integreren, waar mogelijk, nieuwe technologieën of innovatieve methoden die bijdragen tot de duurzaamheid van het bedrijf door besparingen of een efficiënter gebruik van hulpbronnen, informatie en diverse digitale media, naargelang de voorkeur van de gast.

Doel:
De gasten informeren over het culturele erfgoed van de Zilverkust, Midden-Portugal

 • Wij moedigen aan het bezoek aan het cultureel erfgoed van de regio, door bekendheid te geven aan de geschiedenis, de legenden en het plaatselijk belang ervan en door bezoekers aan te raden het te bezoeken in perioden met een geringer toeristisch aanbod, en aldus bij te dragen tot het grotere behoud en de bescherming ervan.

Doel:
Wij nemen deel aan activiteiten voor het behoud, de bescherming en het herstel van aquatische en terrestrische ecosystemen

 • Wij bieden accommodatiediensten aan die een duurzame exploitatie van de aquatische en terrestrische rijkdommen van onze Quinta garanderen en die de natuurlijke habitat van de inheemse fauna en flora respecteren.
 • Bovendien stellen wij ons verantwoordelijk op, vermijden wij het ontstaan van afval, voorkomen wij de aantasting van natuurgebieden en zorgen wij voor het behoud van de biodiversiteit ervan.

Doel:
Door opleiding willen wij de kwaliteit van de diensten verbeteren en de tevredenheid van de gasten vergroten

 • Het management van de onderneming handhaaft zijn hoge niveau van opleiding en zelfkennis. Het is de bedoeling in de toekomst een grotere betrokkenheid van de werknemers te bevorderen, teneinde hun inzet en bekwaamheden voor het verlenen van een kwalitatieve diensten te vergroten.

Doel:
Kennis stimuleren over de cultuur van de Portugese samenleving en de gemeenschap

 • Wij zijn ons bewust van bepaalde sociale gedragingen tijdens het verblijf, om de gemeenschap, haar gewoonten en gebruiken te respecteren en zo de beste ervaring te bieden aan gasten en lokale bevolking.

Doel:
Diversiteit te bevorderen en niet aan te zetten tot of deel te nemen aan activiteiten die discriminerend zijn

 • Er zijn geen belemmeringen die de integratie van mensen op grond van hun geslacht, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of andere redenen beperken; er wordt geen seksistisch taalgebruik gebezigd, er worden geen beledigende opmerkingen gemaakt of etiketten opgeplakt die een negatieve bijdrage leveren tot de stereotypering van deze groepen. Op dezelfde manier garanderen wij dat we in onze accommodaties en met onze diensten de gelijke kansen van alle mensen respecteren.

Doel:
Zorgen voor lokale banen met fatsoenlijke en eerlijke arbeidsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden, met inachtneming van de rechten van werknemers.

 • Wij zien erop toe dat de arbeidsvoorwaarden en de aanwerving van werknemers plaatselijk, waardig en billijk zijn, zonder enige vorm van discriminatie, met inachtneming van de geldende arbeidswetgeving, de beroepsethiek, de hygiënische omstandigheden, de veiligheid en de gezondheid op het werk overeenkomstig de wet, de aan de functies aangepaste salarisniveaus en de naleving van de respectieve salaris betalingen binnen de wettelijke termijnen.

Doel:
Zorgen voor eerlijke handelsvoorwaarden.

 • Het bedrijf heeft een eerlijk en verantwoordelijk bedrijfsbeleid in de gemeenschap en bestrijdt elke vorm van corruptie of illegale verrijking.

Doel:
Verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij communiceren en alle nodige informatie beschikbaar stellen

 • Wij verstrekken actuele, nauwkeurige en voortdurende informatie vóór, tijdens en na het verblijf van de klant. Wij presenteren onze informatie in verschillende talen en op verschillende media, bij voorkeur digitaal; en we staan in permanent contact met de klant tijdens zijn verblijf, in persoon of via digitale middelen. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van gegevens, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Doel:
Het manifest als een verantwoordelijk bedrijf onderschrijven en het met de gemeenschap delen.

 • Wij steunen initiatieven die de uitwisseling bevorderen van ervaringen met goede duurzame praktijken, die een beroep doen op vrede en sociale rechtvaardigheid, door deel te nemen aan netwerken, partnerschappen, activiteiten en/of allianties die de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen bevorderen.

Doel:
Exotische dieren en planten horen niet op onze Quinta thuis.

 • Wij stellen geen exotische dieren en planten tentoon op onze Quinta en zullen dat ook niet doen

Kies dus voor een verantwoorde vakantie bestemming in Portugal en maak het verschil

Er zijn veel Portugese vakantie bestemmingen om uit te kiezen. Wij stimuleren onze gasten hun leven op een duurzame manier in te vullen. Samen maken we het verschil voor een betere wereld!

In onze duurzame bedrijfsvoering maken wij al het verschil ten opzichte van vele anderen vakantie accommodaties. Kies je voor een van onze prachtige vakantie lokaties, dan kies je ook voor een duurzame en verantwoorde vakantie bestemming in Portugal.

Maak jij wellicht je eerste stap naar een duurzamer leven? Welkom!